داروها

مقالات جدید داروها

داروها سایمیتیدین
0

سایمتیدین درمان اصلی برای زخم معده و گاستریت است. سایمتیدین سلولهای جانبی ترشح اسید معده را…

داروها شیاف استامینوفن
0

شیاف استامینوفن و اثرات این مسکن استامینوفن دارویی است رایج که بدون نسخه پزشک قابل…

1 2 3 12