زندگی سالم، روانی آرام، خانواده ی شاد، بدن تندرست با تک پزشک


دسته‌ها: مقالات خواندنی.

تاثیر استفاده از طب سنتی در درمان انواع بیماری ها بر هیچ کس پوشیده نیست. اما روش های طب سنتی و داروهای گیاهی نیز مانند روش های طب رایج، زمانی می توانند موثر واقع شوند که زیر نظر یک پزشک مجرب به کار گرفته شوند. علاوه بر این، جزییات هر روش درمانی و یا دارو باید به طور دقیق مشخص باشد تا شدت عوارض جانبی آن ها به حداقل برسد. اهمیت این مسائل زمانی بهتر مشخص می شود که بخواهیم از ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم صحبت کنیم. برای مطالعه جامع در این زمینه می توانید به مقاله درمان لنف ادم در طب سنتی از خانم دکتر شهپر حقیقت لنفوتراپیست و استاد دانشگاه مراجعه نمایید

بیماری و اختلال لنف ادم یکی از مشکلاتی است که هنوز ناشناخته های زیادی درباره آن وجود دارددر اصل، لنف ادم نوعی ورم در یک بافت یا اندام بدن است که در اثر ایجاد انسداد در رگ های لنفاوی بروز می کنداین اختلال چنان حساس است که حتی بر روی پوست ناحیه آسیب دیده نیز اثر می گذارد.

برخی معتقدند روش های زالو درمانی، طب سوزنی و یا بادکش کردن عضو لنفی، می تواند به بهبود آن کمک کنداما اصلی ترین مساله در مورد درمان لنف ادم، خودداری از انجام درمان های تهاجمی در نواحی درگیر با لنف ادم استمنظور از درمان های تهاجمی مواردی چون ایجاد برش، زخم یا فشار بیش از حد بر روی بافت آسیب دیده استبه این ترتیب، استفاده از روش های یاد شده طب سنتی در درمان لنف ادم عملا ممنوع است.

در این مقاله قصد داریم به بررسی ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم بپردازیمدر نهایت خواهیم دید که برای درک ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم لازم است مستندات علمی بسیاری در دست باشد.

آنچه در این مقاله می خوانید

درمان لنف ادم چگونه انجام می شود؟

طب سنتی و درمان لنف ادم چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

راهکارهای طب سنتی و درمان لنف ادم به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟

آیا طب سنتی برای درمان لنف ادم مفید است یا خیر؟

درمان لنف ادم چگونه انجام می شود؟

لنف ادم به عنوان یک اختلال ناشناخته در پزشکی به حساب می آید که درمان های تخصصی خاص خود را داردلازم است بدانید که اصلی ترین پروتکل درمانی که برای درمان لنف ادم در نظر گرفته شده، روش هایی نظیر بانداژ کردن و ماساژ دادن استالبته ماساژ عضو درگیر با لنف ادم نوعی ماساژ تخصصی است که از دید همه پزشکان لنفوتراپیست در دنیا تایید گردیده است.

استفاده از روش های جراحی در درمان لنف ادم نیز یکی دیگر از راه های درمان لنف ادم استبا این حال، استفاده از جراحی در لنف ادم در صورتی مجاز است که فرد از روش های درمانی ترکیبی شامل ماساژ و بانداژ نتیجه نگرفته باشداین مساله دقیقا از حساسیت عضو لنفی و آسیب هایی که به آن وارد می شود نشات می گیرداز دید پزشکان لنفوتراپیست از جمله دکتر شهپر حقیقت به عنوان یکی از بهترین دکترهای لنف ادم در تهران، حتی شخصی که قرار است برای درمان لنف ادم تحت عمل جراحی قرار گیرد، باید قبل از هر چیز یک دوره درمانی ماساژ و بانداژ را پشت سر بگذارد.

طب سنتی و درمان لنف ادم چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟

پیش از این اشاره کردیم که عضو درگیر با لنف ادم نباید تحت درمان های تهاجمی و یا فشارهای شدید قرار گیردبنابراین، هر نوع روش درمانی که عضو مبتلا به لنف ادم را در موقعیت نامناسبی قرار دهد، نباید برای درمان لنف ادم استفاده شوددر بررسی ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم نیز باید به این نکته توجه نمودبه طور کلی، هر روش عملی یا دارو درمانی که بافت لنفی را در موقعیت خطرناک قرار داده و یا به التهاب آن دامن بزند، مردود محسوب می شود.

طب سنتی و درمان لنف ادم یک ارتباط نسبتا پیچیده ای با یکدیگر دارندنحوه کاربرد روش های طب سنتی در درمان لنف ادم، به چند گروه اصلی تقسیم بندی می شونداستفاده از برخی از درمان های طب سنتی برای لنف ادم اکیدا ممنوع استدر عین حال، روش هایی نیز وجود دارند که تاکنون عوارض چندانی از خود نشان نداده اند؛ به همین دلیل ممکن است برای برخی افراد مناسب باشند.

اما مشکل اصلی در بررسی ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم این است که کاربرد گروهی از روش های درمانی کاملا مبهم به نظر می رسداین مساله از دید تمامی پزشکان لنفولوژیست در سراسر دنیا تایید شده و باید به آن توجه ویژه ای نشان دادبه طور کلی، استفاده از روش های طب سنتی در درمان لنف ادم زمانی باید انجام گیرد که مستندات علمی کامل و دقیق درباره میزان تاثیر و چگونگی اثربخشی آن وجود داشته باشد.

راهکارهای طب سنتی و درمان لنف ادم به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟

به طور کلی، در بحث ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم باید به بررسی سه گروه اصلی از روش های درمانی پرداختیک دسته بندی کلی برای طب سنتی و درمان لنف ادم به کار می رود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

روش های آسیب رسان به بافت لنف ادم

گروه اول درمان های طب سنتی و درمان لنف ادم به روش هایی مربوط می شوند که با ایجاد برش و یا مکش همراه هستنداز جمله این روش ها که به طور مستقیم بافت مبتلا به لنف ادم را هدف قرار می دهند می توان به زالو درمانی، بادکش کردن، حجامت کردن و طب سوزنی اشاره نموداین روش ها عمدتا به رگ های لنفاوی زیر جلدی آسیب وارد کرده و در عملکرد سیستم لنفاوی اختلال بیشتری وارد می آورند.

روش های مداخله ای

ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم را می توان از طریق کاربرد داروهای متنوع و یا روش های ماساژ درمانی مختلف نیز بررسی نمودبسیاری از افراد تصور می کنند که با کمک داروهای گیاهی که ورم های معمولی را بهبود می بخشند، می توان لنف ادم را نیز درمان نموداما بهتر است بدانید که به چند دلیل این موضوع امکان پذیر نخواهد بود.

دلیل اول این مساله این است که منشا ایجاد لنف ادم با یک اِدِم یا ورم معمولی کاملا متفاوت استلنف ادم در اثر یک انسداد در مسیر مایع لنف ایجاد می شوددر حالی که یک اِدِم معمولی می تواند در اثر نوعی التهاب در بدن به وجود آیددلیل دومی که باعث می شود رابطه طب سنتی و درمان لنف ادم پیچیده تر شود، تاثیر متفاوت داروهای گیاهی و روش های درمانی طب سنتی بر افراد مختلف استدر واقع، یک گیاه دارویی می تواند بر روی یک فرد تاثیر مثبتی بگذارد و فرد دیگر را به حساسیت های شدیدی دچار سازد.

به این ترتیب، برای رسیدن به نتایج دقیق و صحیح لازم است یک جامعه آماری بزرگ با طیف وسیعی از داروهای گیاهی مورد مطالعه قرار گیردبدون شک برای یافتن ارتباط طب سنتی با درمان لنف ادم لازم است تمامی جزییات مرتبط با اثربخشی های دارویی در طب سنتی به طور کامل درک شود.

روش های نسبتا بدون عارضه

برخی بیماران بر این باور هستند که استفاده از روغن های مختلف در انجام ماساژ برای درمان لنف ادم می تواند مفید واقع شودبرای مثال، روغن بابونه یا روغن سیاهدانه به دلیل طبع گرمی که دارند به نظر مفید می رسنداما بهتر است بدانید که با وجود عدم مشاهده عوارض جانبی جدی در مورد مصرف این گونه روغن درمانی ها، ممکن است در برخی افراد اختلالات جدی به وجود آورداین مساله می تواند به فاکتورهای زیادی از جمله مزاج افراد یا منشا ایجاد لنف ادم بستگی پیدا کند.

از دید پزشکان لنفولوژیست معتبر و مجرب از جمله دکتر شهپر حقیقت، درک ارتباط طب سنتی و درمان لنف ادم نیاز به تجربه بالا و نتایج دقیق علمی داردبنابراین، به اعتبار اینکه یک بیمار از یک دارو یا روش درمانی استفاده کرده و به نتایج خوبی رسیده است، نمی توان به اثربخشی آن برای عموم بیماران اعتماد کرد.

آیا طب سنتی برای درمان لنف ادم مفید است یا خیر؟

پاسخ به این سوال قدری دشوار استبه طور کلی، توانایی های طب سنتی در درمان انواع بیماری ها ثابت شده استاما در یک مورد خاص که به اختلال لنف ادم مربوط می شود، نمی توان به راحتی ادعا کرد که طب سنتی برای درمان لنف ادم مفید است.

در اصل، کاربرد طب سنتی در درمان لنف ادم زمانی مفید است که پزشکان طب سنتی یک آگاهی کامل نسبت به لنف ادم، اثرات داروهای گیاهی و روش های درمانی طب سنتی بر بدن افراد مختلف داشته باشندبرای کاربرد طب سنتی در درمان لنف ادم نیاز به مستندات علمی و شواهد تجربی معتبر و غنی خواهد بود.

کلمات کلیدیطب سنتی و درمان لنف ادم، طب سنتی در درمان لنف ادم

 

برچسب ها : لنف ادم,متخصص لنف ادم در تهران

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین


نظر خود را بیان کنید