زندگی سالم، روانی آرام، خانواده ی شاد، بدن تندرست با تک پزشک


تعرفه و هزینه جراحی های شایع پیش و بعد از طرح تحول سلامت

زینه عمل جراحی آپاندکتومی از ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی سزارین از ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی کوله سیستکتومی از ۷۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی لوزه از ۲۵۰ هزار تومان …

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تاثیر غیر قابل انکار طرح تحول سلامت در کاهش هزینه عمل جراحی شایع در کشور اشاره کرد و گفت: پس از اجرای طرح تحول، مخارج مردم به طور متوسط به یک پنجم کاهش پیدا کرد که تحول عظیمی در این حوزه به شمار می رود.

دکتر غلامرضا اصغری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: هزینه عمل جراحی آپاندکتومی از ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی سزارین از ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی کوله سیستکتومی از ۷۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی لوزه از ۲۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی فتق از ۳۵۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان، «زایمان طبیعی» از ۱۲۰ هزار تومان به عدد صفر، هزینه عمل جراحی هیسترکتومی از ۷۵۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، هزینه عمل جراحی قلب باز از سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، هزینه آنژیوپلاستی کرونر از سه میلیون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در نهایت هزینه عمل جراحی کاتاراکت چشم از یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.

نرخ هزینه جراحی شایع قبل و بعد از طرح تحول سلامت در بیمارستانهای دولتی
آپاندکتومی ۵۰۰ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
سزارین ۹۰۰ هزار تومان ۱۳۰ هزار تومان
کوله سیستکتومی ۷۸۰ هزار تومان ۱۵۰ هزار تومان
جراحی قلب باز ۳۲۰۰۰۰۰ هزارتومان ۱۲۰۰۰۰۰ هزار تومان
جراحی لوزه ۲۵۰ هزار تومان ۷۰ هزار تومان
فتق ۳۵۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
زایمان طبیعی ۱۲۰ هزار تومان رایگان
هیستروکتومی ۷۵۰ هزار تومان ۱۵۰  هزار تومان
آنژیوپلاستی کرونر ۳۰۰۰۰۰۰ تومان ۱۲۰۰۰۰۰ هزارتومان
کاتاراکت چشم ۱۶۵۰۰۰۰ هزارتومان ۱۱۰ هزار تومان

وی افزود: البته این ارقام فقط نرخ جراحی انجام شده است که قبل از طرح تحول با هزینه تخت و بستری و آزمایش های ضروری دیگر ارقام بسیار کمر شکن می شد. ضمن اینکه مردم اغلب تجهیزات پزشکی مورد نیازشان را خودشان تهیه می کردند که هم در هزینه کرد و هم نوع کیفیت تجهیزات با مشکلات عمده ای مواجه بودند،  گاهی حتی سودجویان تجهیزات پزشکی نامرغوبی در اختیار مردم قرار می دادند که از کمترین استانداردهای ممکن برخوردار بودند و این موضوع هزینه های هنگفتی را به آنان تحمیل می کرد.

هزینه عمل های جراحی شایع قبل و بعد از طرح تحول سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: اما اجرای طرح تحول سلامت، به تمام آشفتگی های موجود در عرصه درمان پایان داد و هم اکنون بخش تجهیزات پزشکی بیمارستان ها خود وارد عمل شده و تجهیزات مورد نیاز بیماران را فراهم می کند که با این روند دست سودجویان نیز از سرکیسه کردن مردم کوتاه شده است.

اصغری در خصوص توقف طرح تحول سلامت عنوان کرد: در صورت توقف طرح به طور قطع شرایط گذشته بر نظام سلامت و درمان حاکم شده و شاهد بروز نابسامانی های متعددی در بخش تامین تجهیزات پزشکی و حتی پدیده مذموم زیر میزی گرفتن توسط برخی پزشکان خواهیم بود که دود آن در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.

بر اساس آمارهای و پژوهش های انجام شده بیماران قبل  از اجرای طرح تحول سلامت برای انجام جراحی ها ، زیر بار هزینه های کمر شکن مجبور به فروش فرش زیر پای خود بودند و در بیشتر مواقع به زیر خط فقر سقوط می کردندو یا در بسیاری از مواقع حتی اقشار متوسط جامعه به علت هزینه های سنگین درمان از خیر درمان بیماری خود می گذشتند و درد همیشگی را به جان می خریدند.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین


نظر خود را بیان کنید